www.allebrekers.nl


www.allebrekers.nl is een landelijk platform geinitieerd door de branche vereniging BRBS Recycling. Allebrekers biedt de deelnemers de mogelijkheid lopende projecten te tonen aan auditors om zodoende een norm neer te zetten. Via een centrale API worden de GPS gegevens van de installaties geuniformeerd en de acturle status getoond.

ASP.Net Mvc Linq Razor jQuery C# Front end Back end API Rest (json) API SOAP (xml)
allebrekers.nl