BRBS Recycling


BRBS Recycling (Breken en Sorteren) wil een constructieve bijdrage leveren aan een duurzaam grondstoffenmanagement in Nederland.

De huidige verwerking van afval in Nederland bestaat uit recycling, verbranden en storten. BRBS Recycling vindt dat de keuze uit deze verwerkingsopties moet worden bepaald door de Ladder van Lansink. De recycling van afvalstoffen tot grondstof en brandstof heeft daarom het primaat en dient te worden gemaximaliseerd. BRBS Recycling pleit voor een overheidsbeleid dat recycling stimuleert.

ASP.Net Mvc Linq jQuery C# Front end Back end API Rest (json)
BRBS Recycling
BRBS Recycling
BRBS Recycling