www.digitaleladekast.nl


Voor cultuurbureaus voor het onderwijs uit 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond maakten we de digitale ladekast. Scholen kunnen hierin volgens het model van de culturele ladekast hun cultuur educatie inplannen en borgen voor de toekomst. Er is een grote mate van samenwerking.

ASP.Net Mvc Linq Razor jQuery C# JSON Javascript
digitale ladekast
digitale ladekast
digitale ladekast
digitale ladekast